info@turkuazvadisi.com.tr

TURKUAZ KONUTLARI TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI

Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun Seçimli Olağan toplantısı   

      Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun Seçimli Olağan toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 14.01.2018 günü saat 14.00’de Güntekin Petrol karşısı Eskişehir Yolu İstikametinde yer alan Opet içerisinde bulunan Fırıncı Abi Kafede çoğunluklu, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21.01.2018 günü aynı yer ve saatte çoğunluksuz olarak yapılacaktır.

GÜNDEM:

1-  Temsilciler Kurulu başkanı ve başkan vekili seçimi,

2-  Yönetim Kurulu asil üye seçimi,

3-  Yönetim Kurulu yedek üye seçimi,

4-  Denetim Kurulu asil üye seçimi,

5-  Denetim Kurulu yedek üye seçimi,

6-  Kapanış 

 

14.01.2018 TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI